Alle informatie benodigd voor het verwerken van jouw bestelling zal worden opgeslagen en zal, als onderdeel van het bestellingsproces, kunnen worden doorgegeven aan derde partijen die aan ons verbonden zijn of die onderdeel vormen van onze service. By Sasusa behoudt zich het recht jouw data te analyseren ten behoeve van het optimaliseren van het bestellingsproces. By Sasusa is niet gebonden hierover in correspondentie te treden.
Alle persoonlijk gegevens worden behandeld met de striktste vertrouwelijkheid en wettelijke regels omtrent persoonlijke gegevens en privacy zullen ten strengste worden nageleefd. By Sasusa verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Wanneer By Sasusa jouw informatie doorgeeft aan derden, mogen deze partijen de data slechts gebruiken voor het uitvoeren van hun taak. De derde partijen waarmee By Sasusa werkt zijn gebonden aan een contract waarin de privacy van je gegevens is gewaarborgd.
Naast bovenstaande, heeft By Sasusa het recht persoonlijke klantgegevens te gebruiken voor reclamedoeleinden. Mocht je geen prijs stellen op ongevraagde reclame van By Sasusa (via post, mail of telefoon), dan kun je ons ten allen tijde een mail hierover sturen om ons hiervan op de hoogte stellen en het commerciële gebruik van jouw persoonlijke data stopzetten. Ook biedt elke newsletter van By Sasusa de mogelijkheid tot uitschrijven.